Problem z wyświetlaniem map w aplikacji – urządzenia Huawei

17 maja 2018

English version below.

Przyczyną braku wyświetlonej mapy w naszej aplikacji jest problem związany z aktualizacją systemu Android wydaną przez producenta urządzeń Huawei. Wedle naszej wiedzy firma Huawei pracuje obecnie nad rozwiązaniem problemu, który dotknął wiele aplikacji korzystających z map Google. Zastosowanie poprawki będzie wymagało ponownej aktualizacji systemu.

Użytkownicy zgłaszali, że tymczasowym rozwiązaniem problemu (do ponownego uruchomienia telefonu) jest wyłączenie oraz ponowne włączenie lub usunięcie pamięci podręcznej w Google Play Services w karcie Wszystkie aplikacje (Ustawienia -> Aplikacje/Menedżer aplikacji).

English:

The reason of lack of displayed map in our application is the problem with update of Android System made by producer of Huawei devices. According to our knowledge Huawei is currently working on solving the problem, which affected many mobile apps using Google maps. After the correction of the problem it will be necessary to update Android System again.

Users notified us of temporary solution of the problem (till turning on phone again) is switching off and switching or removing the cache on Google Play Services in card All applications ( Settings→ Aplications→ Aplications Manager).

Autor:
×

Masz pytania? Napisz do nas

Dołącz do nas na facebook

Wprowadź poprawne imię i nazwisko.
Zadaj pytanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką PrywatnościNależy wyrazić zgodę